Kniha Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách

15.11.2022 14:59

Která nová kniha je moje eso v rukávu? Milovníky románů a detektivek asi nepotěším, ale můžete mi věřit, že kniha Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, je fakt něco. Autory jsou Roman Šváříček, Klára Šeďová a kolektiv. Kniha je vydaná v roce 2007. V mnoha velkých knihovnách je pouze k prezenčnímu vypůjčení -publikace, si lze vypůjčit pouze do prostor knihovny nebo je dlouhodobě vypůjčena. Tuto knihu nejvíce užijí studenti vysokých škol při psaní bakalářských a diplomových prací. Věřím, že místní studenti budou příjemně překvapeni, že kniha je v naší malé knihovně ve fondu.

Malá anotace:

Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v dalších kapitolách se zabývá vlastním průběhem výzkumu, který postupuje od návrhu projektu přes sběr dat k analýze a sepsání výzkumné zprávy. Kniha probírá použití základních metod, jako jsou zakotvená teorie, případová studie či biografie. Analýze, jako nejnáročnější části výzkumu, je věnován největší prostor. Další část se zabývá pěti kvalitativními pedagogickými výzkumy, které byly nedávno realizovány v ČR. Ty mají dát čtenáři představu, jak výzkum vypadá v praxi.