TÉMATICKÉ BESEDY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

V naší knihovně nabízím pro žáky Základní a Mateřské školy ve Starém Hrozenkově řadu knihovnicko-informačních lekcí a tématických besed k rozvoji dětského čtenářství. Besedy jsou určeny na jednu vyučovací hodinu, cca 45 minut. Za minulé roky, které v knihovně působím, se spolupráce se školou hezky rozvinula. Velmi děkuji učitelům a učitelkám ze Základní a Mateřské školy za zájem o spolupráci s knihovnou.
Součástí besed bývá prezentace příbuzného tématu, či díla probíraného autora.

KNIHOVNA PRO NEJMENŠÍ

Pro nejmenší děti z MŠ se jedná o základní knihovnické lekce, kde se děti seznamují s částmi knihovny, jak zacházet s knihami a vše samozřejmě končí čtením z knih pro děti.

POPRVÉ V KNIHOVNĚ

Beseda je koncipována jako seznamování s prostředím knihovny, děti se v ní seznámí s provozem a prostředím knihovny, s nabídkou knížek, zejména potom literatury pro předškoláky. Ukázky, krátké pohádky a říkadla.

 

Na tento základ navazují besedy pro žáky nižšího stupně základní školy.

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Co je to knihovna, k čemu slouží a jaké knihy v ní najdeme. Kdo je autor, ilustrátor a k čemu slouží v knize obsah. Jsem návštěvník knihovny a co to znamená.

SPISOVATELÉ KNIH PRO MALÉ CTENÁŘE

Beseda probíhá jako prezentace knih dětských spisovatelů. Od klasických českých pohádkářů až po současné dětské spisovatele a knihy z edice První čtení.

Besedy pro žáky vyššího stupně základní školy probíhají 2x až 3x ve školním roce. Záčínáme v září, další kolo probíhá po Vánocích a poslední ke konci školního roku.

1. Hans Christian Andersen - Pohádkový život

2. Bajka – Ezop, Krylov, La Fontaine

3. Miguel de Cervantes - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

4. Jan Čarek – Básně pro děti

5. Karel Jaromír Erben - Kytice

6. František Gellner – Nejkrásnější verše české poezie

7. Bratři Grimmové

8. Alois Jirásek

9. Božena Němcová – Babička

10. Božena Němcová – Povídky

11. Karel Václav Rais

12. Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

13. Jaroslav Seifert – Píseň o rodné zemi

14. William Shakespeare – Romeo a Julie

15. Jiří Šlitr - Jiří Suchý - Divadlo Semafor

16. Josef Václav Sládek - Život a dílo

17. Zdeněk Svěrák

18. Francois Villon - Renesance

19. Jan Werich – Jiří Voskovec – Osvobozené divadlo

20. Fráňa Šrámek – Impresionismus

21. Prezentace současných spisovatelů – poslední beseda pro žáky 9. třídy,

před jejich odchodem na další školy :-) + ukázka co napsali spisovatelé o Kopanicích

22. Ústní lidová slovesnost

23. Spisovatelé našeho regionu

24. Báje a pověsti Moravských Kopanic

25. Kosmas a starší česká lyrika

26. Biblické mýty
 
27. Václav Čtvrtek - pohádky pro nejmenší
 

28. Charles Dickens

 

Nabídka besed není uzavřená a ráda zpracuji i jiná zadání :-)